+86-21-55090806

Email: lingw@neweyes.com.cn

Yo'olal ti' to'on
Ti' máax ku To'one'

Shanghai túumben wicho'ob Medical Inc.

Agregue: Rm 902 ~ 904, 3 bldg, 1800 Huangxing Rd, Yangpu Dist, Shangai, China, 200433

Tel: 86-21-55090806

Web:www.neweyes.com.cn

www.eyesmed.com

Ti' máax ku To'one'
Linki abas kaambal ku Chúunul > Ti' máax ku To'one'

Shanghai túumben wicho'ob Medical Inc.

AÑADIR: RM 902 ~ 904, 3 bldg, 1800 Huangxing Rd, Yangpu Dist, Shangai, China, 200433

Tel: 86-21-55090806

Web: www.neweyes.com.cn

www.eyesmed.com

Correo electrónico:lingw@neweyes.com.cn

Shanghai túumben wicho'ob Medical Inc